Bán đất tại Quận Thanh Xuân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Bán đất tại Quận Thanh Xuân. Tỉnh/Tp: Hà Nội. Quận/Huyện: Thanh Xuân

1,098 bất động sản.
Bán nhà Bùi Xương Trạch, Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 4 tầng, 3,5 tỷ.

Bán nhà Bùi Xương Trạch, Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 4 tầng, 3,5 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Bùi Xương Trạch, Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 4 tầng, 3,5 tỷ.

Bán nhà Bùi Xương Trạch, Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 4 tầng, 3,5 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Khương Đình, Khương Hạ, Thanh Xuân 5 tầng, 35m2, 2,65 tỷ.

Bán nhà Khương Đình, Khương Hạ, Thanh Xuân 5 tầng, 35m2, 2,65 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Khương Trung, Khương Đình, Khương Hạ, Thanh Xuân 5 tầng, 40m2, 3,4 tỷ.

Bán nhà Khương Trung, Khương Đình, Khương Hạ, Thanh Xuân 5 tầng, 40m2, 3,4 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Khương Trung, Khương Đình, Khương Hạ, Thanh Xuân 5 tầng, 40m2, 3,4 tỷ.

Bán nhà Khương Trung, Khương Đình, Khương Hạ, Thanh Xuân 5 tầng, 40m2, 3,4 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Khương Hạ,Thanh Xuân 5 tầng, 38m2, 3,2 tỷ.

Bán nhà Khương Hạ,Thanh Xuân 5 tầng, 38m2, 3,2 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Khương Hạ,Thanh Xuân 5 tầng, 38m2, 3,2 tỷ.

Bán nhà Khương Hạ,Thanh Xuân 5 tầng, 38m2, 3,2 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà  Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 5 tầng, 4 pn, 3,4 tỷ.

Bán nhà Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 5 tầng, 4 pn, 3,4 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà  Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 5 tầng, 4 pn, 3,4 tỷ.

Bán nhà Vũ Tông Phan, Kim Giang 42m2, 5 tầng, 4 pn, 3,4 tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Bán nhà Vũ Tông Phan, Kim Giang, Thanh Xuân 5 tầng 40m2 3,15tỷ.

Bán nhà Vũ Tông Phan, Kim Giang, Thanh Xuân 5 tầng 40m2 3,15tỷ.

Ngày đăng: 17/01/2021
Giá: Thỏa thuận - Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội